Home » Contact » AVG

AVG

Zeilschool op de Rottemeren, gevestigd aan Rottedijk 9
2665 KS Bleiswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zeilschool op de Rottemeren

Rottedijk 9

2665 KS Bleiswijk

+31 6 12927812

Rob is de Functionaris Gegevensbescherming van Zeilschool op de Rottemeren Hij is te bereiken via info@zeilschoolopderottemeren.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zeilschool op de Rottemeren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Internetbrowser en apparaat type (via de site builder die ik gebruik)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zeilschool op de Rottemeren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Zeilschool op de Rottemeren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Zeilschool op de Rottemeren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeilschool op de Rottemeren) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zeilschool op de Rottemeren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 

Financiële administratie

De financiële administratie moet 7 jaar bewaard blijven. En daarmee dus ook de koppeling aan de personen die betalingen deden of waaraan betalingen werden gedaan.

 

Accountant

De hele administratie wordt in volstgrekte openheid en op basis van verrtrouwen, gedeeld met mijn accountant.

 

Social Media

Zeilschool op de Rottemeren maakt gebruik van o.a. Whatsapp. Ook daarvoor geldt dat het voor de zeilschool niet mogelijk is te controleren wat Facebook doet met de gegevens van de aan de zeilschool gelieerde activiteiten. Ik heb geen regie over foto's en films die via Youtube, WhatsApp, Instagram enzovoort worden verspreid.

 

Marketing en mailings

Zeilschool op de Rottemeren gebruikt de adresgegevens uitsluitend voor eigen mailings. Wanneer je aangeeft geen prijs te stellen op mailings, verwijder ik je adresgegevens. 

 

Geschiedenis

In principe gooi ik geen informatie weg. Er zijn cursisten die zo af en toe eens terugkomen. Ik deel de gegevens met niemand.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zeilschool op de Rottemeren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die mijn sitebuilder gebruiken

Zeilschool op de Rottemeren gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zeilschool op de Rottemeren gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zeilschool op de Rottemeren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zeilschoolopderottemeren.nl

Zeilschool op de Rottemeren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zeilschool op de Rottemeren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@zeilschoolopderottemeren.nl